Yasa ve Yönetmelikler

Türk Eczacılar Birliği

 

Türk Eczacılar Birliği Kanunu

 

Türk Eczacılar Birliği Yönetmeliği

 

Türk Eczacılar Birliği Deontoloji Tüzüğü

Eczacılar ve Eczane Hizmetleri

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu

 

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler

Ecza Ticarethaneleri ve Depolar

 

Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanilan Zehirli Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun

 

Zehirli Maddelerin Ecza Ticarethanelerinde Sureti Muhafazasi Ve Alıcıya Tevdii Hakkında Talimatname

 

Ecza Depolari Ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik

 

İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu

Kozmetik

 

Kozmetik Kanunu

 

Kozmetik Yönetmeliği

Tüketici ve Hastalar

 

Hasta Hakları Yönetmeliği

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

 

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği

 

23.2.1995 Tarih Ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Garanti Belgesi İstenecek Ürünler Listesi

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar

 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Hakkındaki 21 Mayıs 1928 Tarih ve 1262 Numaralı Kanuna Zeyl edilecek madde hakkında Kanun

 

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun

 

Beşeri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği

Diğer

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

 

Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme

 

Türk Kodeksi Hakkında Kanun

 

Farmasötik Ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler İle Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi Ve Toplatılması